Åter grusas våra drömmar om ett myllrande fågelliv på Trönninge ängar.Man kan inte skapa ett område för fåglar med öar att häcka på samtidigt som rävarna tillåts att ha en lya i området.Då lurar man fåglarna i en falsk trygghet.Jag är en stor vän av naturen och då får man acceptera ett visst tryck av predatorer, men skötseln måste lösas på ett bättre vis. Höj vattnet tills ungarna klarar sig, sätt elstängsel runt så inte rävarna kommer ut och se till att det inte finns höga träd för kråkorna att häcka i. Och det viktigaste av allt att Halmstads kommun och Länstyrelsen sätter sig ner och löser skötselfrågorna.

En ung pilgrimsfalk prövar lyckan att få sig en middag.

En svartsnäppa som har anlänt, fortfarande i sin vinterdräkt, kan för den oinvigda skådaren var lätt att ta för en rödbena